Slovník marketingových pojmov - 2. časť

Konverzia, SEO, vlog či open rate... Strácate sa v spleti marketingových pojmov? Nemusíte byť marketér, aby ste poznali ich význam. Po úspešnej prvej časti blogu je tu druhé pokračovanie slovníku marketingových pojmov. Príjemné čítanie.
 

K

Konverzia  – akcia návštevníka, ktorá vedie k naplneniu cieľa webu. Predstavuje premenu návštevníka webu na zákazníka. Často sa v súvislosti s konverziou používa aj pojem konverzný pomer. Ten sa udáva v percentách a vyjadruje pomer medzi úspešne vykonanými akciami a celkovým počtom návštev na stránke. Ak ste napríklad mali 1000 návštev na webe a z toho 30 nákupov, tak konverzia vášho webu je 3 %. Poznáme viacero typov konverzií – prihlásenie na odber newslettra, registrácia užívateľa, stiahnutie súboru, vyplnenie formuláru, dokončenie nákupu atď. Najčastejšie sledované konverzie sú spojené s nákupom a prihlásením na odber newslettra.

KPI – z angl. Key Performance Indicators, čiže kľúčové ukazovatele výkonnosti. Každá firma si ich určuje sama a predstavujú konkrétne merateľné ukazovatele, ktorých dosiahnutie vedie k naplneniu najvyšších firemných cieľov. Pre správne nastevenie KPI je veľmi dôležité definovanie kritických faktorov, ktoré majú najväčší vplyv na výsledky spoločnosti. KPIs musia byť zrozumiteľné, merateľné a zamerané na výsledok. Príklad KPI – zvýšenie počtu objednávok v roku 2017 o 25 %.

V marketingu sa najčastejšie  definujú tieto KPIs – konverzný pomer, zásah na sociálnych sieťach, návratnosť investícií vynaložených na marketingové aktivity, tržby a iné.

 

L

Landing page – cieľová stránka, resp. vstupná stránka, na ktorú sa návštevník preklikne z reklamného odkazu. V praxi je landing page najčastejšie hlavná stránka webu (homepage), prípadne iná podstránka webu, čo nemusí byť úplne správne, keďže cieľom landing page je vzbudiť záujem u návštevníka a dosiahnuť čo najvyššiu konverziu. Landing page nemusí byť súčasťou menu na webe, ale dokážeme sa na ňu prekliknúť cez reklamu na internete – PPC reklamu, banner, newsletter a podobne.

 

M

Merchandising – starostlivosť o produkty na mieste predaja, ich vizuálnu stránku a zoradenie v regáloch v maloobchode. Pracuje s viacerými faktormi na predajni – umiestenie, hudba, vôňa a podobne, ktoré majú za cieľ vzbudiť záujem zákazníka a predať produkt.

Microsite (mikrostránka) – samostatná webová stránka, ktorá prezentuje konkrétny produkt, službu alebo jednorázovú akciu. Ide väčšinou o jednostránkový web s vlastnou doménou. Jeho úlohou nie je predstaviť firmu ako celok, ale konkrétnu vec, napr. produkt predstaviť detailnejšie. Cieľom mikrostránky môže byť poskytnutie informácií návštevníkovi, ale aj získanie kontaktných údajov od návštevníka či prihlásenie na odber newslettra.

 

N

Newsletter – krátke správy zasielané do mailovej schránky v určitej periodicite alebo príležitostne. Newslettre majú najčastejšie predajný a informačný charakter. K odberu newslettru sa užívateľ prihlasuje dobrovoľne pomocou formuláru na webe. Je považovaný za jeden z najefektívnejších marketingových nástrojov.

Pozrite si aj: 7 tipov pre efektívnejší e-mail marketing

 

O

OOH (out of home media) – reklama, pôsobiaca na recipienta v externom prostredí. Napríklad outdoorová reklama (billboardy, citylighy, plagáty), kinoreklama a podobne.

outsourcing – posunutie konkrétnych pracovných činnosti vo firme externej firme. Cieľom outsourcingu je odbremeniť zamestnancov od práce, ktorá nesúvisí s hlavnou činnosťou firmy alebo firma nemá na to kapacity – časové alebo personálne. Outsourcing sa využíva hlavne pri IT a grafických prácach, kedy sa zadáva práca externej firme, agentúre, ktorá sa o tieto činnosti stará, nakoľko menšie firmy často nemajú vlastné IT oddelenie alebo grafikov.

open rate – jeden z kľúčových ukazovateľov email marketingu, ktorý vypovedá o účinnosti vašej kampane. Predstavuje počet užívateľov, ktorí si newsletter otvorili. Udáva sa v percentách a vyjadruje percento príjemcov, ktorí si mail otvorili z celkového počtu príjemcov, ktorým bol odoslaný. Uvedieme si to na príklade: poslali ste mail na 1000 odoberateľov a otvorilo si ho 340 z nich. Open rate tohto mailu je 34 %.

 

P

PR –  skratka z angl. public relations, čiže vzťahy s verejnosťou. PR sa usiluje o budovanie a udržovanie pozitívnych vzťahov medzi firmou a verejnosťou. Cieľom PR je šíriť pozitívne meno firmy, ako aj snaha o akceptovanie jej aktivít a cieľov verejnosťou. Medzi formy PR patrí aj budovanie vzťahov s médiami, vlastnými zamestnancami, ivestormi a okolím firmy. PR aktivity zabezpečujú väčšinou špeciálne PR agentúry, prípadne samotné PR oddelenie firmy.

Product placement –  umiestňovanie produktov, názvom produktu alebo firiem do obsahu filmových, literárnych, hudobných a iných diel na budovanie povedomia o značke. Rozlišujeme product placement platený a neplatený.

 

R

Remarketing (alebo aj retargeting) – reklama, ktorá vás sleduje po internete. Ako to funguje v praxi: pozeráte si konkrétny produkt v e-shope a potom vás nejakú dobu tento produkt prenasleduje na webe vo forme bannerovej reklamy na rôznych weboch, zapojených v obsahovej siete a láka vás k tomu, aby ste sa vrátili na pozeranú stránku a kúpili si ho. Tomu sa hovorí remarketing.

ROI – z angl. Return on Investment – návratnosť investícií. ROI je základná metrika pre posudzovanie úspešnosti reklamných kampaní. Počíta sa podľa tohto vzorca:

ROI (%) = výnosy / investice * 100

Ak vaše ROI klesne pod 100 %, tak je potrebné prehodnotiť vaše marketingové aktivity, keďže ste stratový.

Responzívny web – web, ktorý sa automaticky prispôsobuje zariadeniu, na ktorom ho otvárate. Všetky prvky a texty sa prispôsobujú rozlíšeniu zariadenia a veľkosti jeho obrazovky tak, aby boli pre užívateľa všetky texty čitateľne a prvky správne zobrazené.

Ukážka responívneho webu na rôznych zariadeniach


S

SWOT analýza – súčasť strategického plánovanie firmy, ktorá hodnotí silné (strenghts), slabé (weaknesses) stránky spoločnosti a jej príležitosti (opportunities) a hrozby (threats). SWOT analýza pomáha zhodnotiť situáciu firmy, hodnotí jej fungovanie, definuje problémy, ale aj príležitosti na rast. Všetky tieto poznatky je možné použiť pre stanovenie firemnej stratégie.

SEO – optimalizácia pre internetové vyhľadávače. Predstavuje súbor krokov na dosiahnutie čo najvyšších priečok vo vyhľadávaní na konkrétne kľúčové slová. Kvalitné SEO dokáže dlhodobo prinášať viac zákazníkov na váš web a zvýšiť vaše tržby v online prostredí.

 

U

upsell – často sa zamieňa s pojmom crossell, ktorý má rovnaký cieľ - zvýšiť celkovú hodnotu nákupu. Upsell sa snaží predať zákazníkovi drahšie riešenie – vyšší model produktu alebo komplexnejšiu službu. Ak crossell ponúka zákazníkovi k televízoru DVD prehrávač, tak upsell ponúka drahší model televízoru s lepšími parametrami a viacerými funkciami.

 

V

vlog – skratka pre video blog. Ide o blog spracovaný vo forme videa a vloger je človek, ktorý vytvára takéto videá. Vlogy patria k najväčším trendom v marketingu za posledné roky. Na šírenie svojich vlogov vlogeri využívajú hlavne platformu Youtube.

 

W

webinár – seminár (prednáška), ktorý prebieha online pomocou videa. Väčšinou sa vysiela naživo, ale môžete si ho pozrieť aj neskôr ak užívateľ nahrávku uloží na web. Výhodou webináru je interakcia lektora s účastníkmi webináru pomocou chatu alebo inými interaktívnymi formami. Ďalšou výhodou webinárov je, že sa ich môže zúčastniť ktokoľvek a odkiaľkoľvek, čo šetrí váš čas a náklady.

WOM marketing – skratka pre word-of-mouth marketing. Je to forma marketingu založená na spontánnom šírení správ a informácií ľuďmi, ktorých konkrétna informácia zaujala. Väčšinou sa jedná o niečo nové, prekvapivé, čo stojí za pozornosť. WOM marketing sa sústreďuje na tvorbu tém, ktoré priamo alebo nepriamo súvisia s konkrétnym produktom alebo službou. Vytvára sa tak medzi ľuďmi povedomie o vašej značke, čo ovplyvňuje ich nákupné správanie.

Pozrite si aj: Slovník marketingových pojmov - 1. časť 

 


Zdieľaj článok na sociálnych sieťach:

Nikolaj Tzankov

B2B Marketing Specialist

Nikolaj sa venuje B2B marketingu a komunikácii s partnermi. Rád píše blogy a vyrába infografiky. Vyštudoval marketing a zaujíma sa o novinky zo sveta marketingu. Má rád dobré jedlo a šport.

Ďalšie články z kategórie Marketing:

ZľavaDňa využíva súbory cookies, ktoré nám pomáhajú zlepšovať vašu používateľskú skúsenosť a pre marketingové účely. Viac informácií nájdete tu. Rozumiem