Slovník marketingových pojmov - 1. časť

A

AdWords – reklamný systém od Googlu. Slúži na tvorbu online inzercie a sledovanie PPC reklamy s cieľom zviditeľniť váš web a zlepšiť jeho pozície v Google vyhľadávaní. Inzerent si sám určuje cenu, ktorú je ochotný zaplatiť za kliknutie na jeho reklamu. Viac o PPC reklame si prečítate v našom článku.

Affiliate marketing – forma reklamy na internete, kedy zadávateľ platí len za vykonanie konkrétnej akcie na jeho stránke, napr. nákup. Ide o model CPA – cost per action, čiže platba za akciu. Ak to porovnáme s PPC reklamou, tak pri PPC reklame sa platí za počet preklikov, pri affiliate modely sa platí až vtedy, keď návštevník nakúpi, vyplní formulár na webe alebo vykoná inú, zadávateľom požadovanú, akciu.

Agregátor – webová stránka, ktorá zhromažďuje určitý typ informácií z viacerých webov, napr. ponuky zo zľavových portálov. Najväčšie zľavové agregátory na Slovensku sú zlavy.sme.skodpadnes.sk. S obidvomi portálmi ZľavaDňa spolupracuje na podpore vašich ponúk.

Akvizícia – získanie nových zákazníkov

Analytics (Google Analytics) – bezplatný analytický nástroj od Googlu. Je určený na zber a vyhodnocovanie dát z vášho webu či mobilnej aplikácie. Poskytuje vám podrobné dáta o vašich zákazníkoch, informácie o úspešnosti vašich kampaní, o návštevnosti vášho webu, odkiaľ prišli návštevníci na váš web, o počte nákupov za konkrétne obdobie a mnohé ďalšie dáta, ktoré vám pomáhajú zhodnotiť úspešnosť vašich marketingových aktivít na webe a zefektívniť ich.

 

B

banner – reklamná plocha zobrazovaná na internetových stránkach. Dá sa na ňu kliknúť a presmeruje užívateľa na webovú adresu, ktorú určil zadávateľ reklamy. Môže sa jednať o statický obrázok alebo animáciu. Poznáme viacero druhov bannerov podľa formátu (HTML5 banner, Flash banner), rozlíšenia a typu (statický alebo dynamický – animovaný banner s interaktívnymi prvkami).
V offline ide o transparent umiestnený vertikálne na stene alebo v predajni a pod.

big data – zber veľkého množstva dát o zákazníkoch s cieľom poskytovať im produkty a služby, o ktoré majú záujem, zjednodušovať im nákup a pohyb na stránke a celkovú používateľskú skúsenosť.

bounce rate – okamžitý odchod zo stránky bez ďalšej akcie alebo prekliku na inú podstránku. Cieľom je mať dlhodobo čo najnižší bounce rate. Je to však len jeden z parametrov, ktorý treba sledovať v Google Analytics (viď pojem Analytics vyššie), ale nemožno sa spoliehať len na tento parameter. Dôvody vysokého bounce ratu môžu byť neprehľadná stránka, neresponzívny web, zákazník nenašiel to čo hľadal, dlho sa načítavala stránka, zle nastavená reklama atď.

brainstorming – kreatívna technika, ktorej úlohou je hľadanie riešenia určitého problému. Diskusia na danú tému s cieľom hľadať nové nápady a návrhy. Obdobou  brainstormingu je brainwriting, pri ktorom sa nápady zapisujú anonymne na papier a následne sa prediskutujú.

briefing – stretnutie zadávateľa reklamy s agentúrou, ktorá má reklamnú kampaň uskutočniť. Zadávateľ ústne a písomne, v podobe briefu, oboznamuje agentúru s produktom či službou, cieľmi kampane, pozíciou firmy a produktu na trhu a poskytuje všetky ďalšie potrebné informácie agentúre, potrebné na realizáciu kampane.

budget – rozpočet (firemný, marketingový rozpočet a pod.)

button – tlačidlo, napr. na webe. Obsahuje slovnú výzvu k akcii, napr. "Kúpiť" a pod. Často sa skloňuje aj s pojmom CTA (viď nižšie).

 

C

citylight – typ vonkajšej reklamy. Ide o presklený a podsvietený reklamný nosič. Najčastejšie sa vyskytuje na miestach s vysokým výskytom chodcov – na zastávkach MHD, v obchodných centrách atď.

click rate – miera prekliku. Uvedieme si to na príklade. Pošlete newsletter svojim zákazníkom, tí si ho otvoria a niektorí z nich kliknú na odkaz v texte newslettra, smerujúci na váš web. Click rate predstavuje percento  alebo počet užívateľov, ktorí sa preklikli na váš web z celkového počtu, ktorí si otvorili váš newsletter.

CPC – resp. PPC je skratka pre pay-per-click, čiže platba za klik napríklad pri Google PPC reklame, kedy inzerent platí len za počet klikov na svoju reklamu.

crossell – ponúkanie doplnkového tovaru alebo služby k danému produktu, ktorý si pozeráte alebo už máte vložený v nákupnom košíku e-shopu. Cieľom crossellu je zvýšiť celkovú hodnotu nákupu. Napríklad pri kúpe pobytu môžete zákazníkovi ponúknuť masáž alebo iné doplnkové služby, o ktoré môže mať záujem počas pobytu.

crossell zlavadna nakupny kosik

Ukážka crossellu na webe ZľavaDňa.

 

CTA – skratka z angl. call-to-action. Mohli by sme ho preložiť ako výzva k akcii. Často sa s týmto pojmom stretávame pri web stránkach, napr. call-to-action prvkom je tlačidlo (viď pojem button vyššie) s výzvou k akcii – tlačidlo „Kúpiť“, „Kontaktovať“, Získať novinky do mailu“ a pod.

 

D

direct mail – nástroj priameho marketingu. Direct mail predstavuje adresné zasielanie reklamných ponúk alebo predmetov poštou alebo e-mailom.

 

E

E-book – elektronická kniha. Tento pojem má 2 významy. Pri prvom ide o malé hardvérové zariadenie určené na čítanie textových súborov, resp. kníh. Jeho druhý význam predstavuje niekoľkostranový súbor s obsahom na konkrétnu tému, ktorý si užívateľ môže stiahnuť z webu. Často používaný ako reklamný nástroj na získanie mailu od zákazníka.

E-commerce – predaj produktov a služieb prostredníctvom internetu.

 

F

Focus group – využíva sa pri kvalitatívnych výskumoch. Jedná sa o skupinovú diskusiu realizovanú na malej vzorke ľudí. Cieľom takejto diskusie je zistiť spotrebiteľské správanie konkrétnych skupín, ich postoje, názory a podobne.

Fotobanka – bezplatný alebo platený web s veľkým množstvom profesionálnych fotiek na stiahnutie. Vyhľadávanie funguje na základe kategórie alebo zadaním kľúčových slov podľa toho aký obrázok hľadáte. Prečítajte si náš článok s 10 tipmi na weby s bezplatnými fotkami pre váš web.

 

G

Guerilla marketing – nekonvenčná marketingová kampaň, ktorej cieľom je získať maximálny efekt a publicitu za minimálne peniaze. Využíva na to kreatívne a netradičné umiestenie reklamy, ktoré vzbudí veľkú pozornosť. Pozrite si ukážky známych guerillových kampaní.

 

H

Hashtag – predstavuje slovo alebo frázu pred ktoré sa dáva predpona so symbolom # (mriežka). Využíva sa okrem iného aj na sociálnych sieťach ako kľúčové slovo. Napr. odfotíte fotku svahu v Jasnej a dáte hashtagy #jasna #lyzovacka a publikujete fotku s týmito hashtagmi na sociálnu sieť. Takúto fotku viete na sociálnej sieti ľahko dohľadať aj v budúcnosti zadaním # a kľúčového slova.

Headline – titulok v novinách alebo na webe

HTML – programovací jazyk, ktorý slúži na tvorbu internetových stránok alebo zobrazenia iných informácií na webe.

 

I

Impresia – počet zobrazení bannera. Často sa zamieňa s pojmom počet zhliadnutí. 1 impresiu započíta reklamný systém vtedy keď zákazník klikne na web s bannerom a ten sa mu načíta.

Influencer – človek, ktorý má vplyv na určitú skupinu spotrebiteľov a môže ovplyvňovať ich nákupné správanie. Môže to byť aj ovplyvňovanie názorového vodcu s cieľom, aby hovoril o vašom produkte spontánne alebo za honorár. Medzi influencerov patria známe osobnosti, blogery alebo videoblogery, ktorí majú obrovskú sledovanosť, resp. čítanosť. V súčasnosti význam influencerov stúpa vďaka sociálnym sieťam a presýtením zákazníka tradičnou reklamou.

Pozrite si aj: Slovník marketingových pojmov - 2. časť 

 


Zdieľaj článok na sociálnych sieťach:

Nikolaj Tzankov

B2B Marketing Specialist

Nikolaj sa venuje B2B marketingu a komunikácii s partnermi. Rád píše blogy a vyrába infografiky. Vyštudoval marketing a zaujíma sa o novinky zo sveta marketingu. Má rád dobré jedlo a šport.

Ďalšie články z kategórie Marketing: