Pobyty s príspevkom na rekreáciu

Príspevok na rekreáciu využite jednoducho cez ZľavaDňa

Príspevok na rekreáciu môžete využiť aj prostredníctvom ZľavaDňa. Stačí si vybrať pobyt na minimálne 2 noci na území Slovenska a vypýtať si od zariadenia účtovný doklad.
Je to naozaj jednoduché.

Pozrite si video, ako využiť príspevok na rekreáciu.

Ako na to?

Pracujete vo firme s viac ako 49 zamestnancami a odrobili ste v nej najmenej 24 mesiacov.

Presnú informáciu vám poskytne váš zamestnávateľ.

Vyberiete si pobyt na Slovensku s najmenej dvomi prenocovaniami.

Užijete si skvelý pobyt :) Príspevok môžete využiť aj vtedy, ak si so sebou zoberiete vašu rodinu, alebo na detské tábory.

Od zariadenia si vypýtate potvrdenie (účtovný doklad) s vašim menom.

U zamestnávateľa si preplatíte 55% zo sumy, ktorú ste za pobyt zaplatili. Maximálne však 275 eur za rok.

Doplňujúce informácie

  • Rekreačné poukazy sú v platnosti od 1. januára 2019.
  • Využiť ich viete na pobytové balíky, ktoré obsahujú najmenej dve prenocovania na území SR, pričom môžu zahŕňať aj stravovacie, prípadne aj ďalšie služby.
  • Po skončení pobytu musí zamestnanec preukázať zamestnávateľovi oprávnené výdavky do tridsať dní predložením účtovných dokladov s označením mena zamestnanca.
  • Príspevok na rekreáciu sa vzťahuje iba na firmy s viac ako 49 zamestnancami.
  • Nárok má zamestnanec, ktorý vo firme odpracoval najmenej 24 mesiacov.
  • Príspevok zamestnávateľa je vo výške 55 %, maximálne do sumy 275 eur ročne. Zvyšných 45% doplatí zamestnanec.
  • Príspevok na rekreáciu sa vzťahuje aj na štátnych zamestnancov, príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, colníkov, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby a profesionálnych vojakov.