ZOO Park Stropkov

Zoo Park v Stropkove okrem vystavovania viac ako 40 rôznych druhov zvierat plní aj funkciu ochrany genofondu planéty. Nájdete tu množstvo atypických detských zariadení, kontaktnú ZOO s možnosťou kŕmenia zvierat ale aj bezbariérové prístupy. Vystavené sú tu aj vzácne druhy rastlín.

Zdroj: kamsdetmi.sk

Ponuky v okolí