Vojenské historické múzeum - Svidník

Nájdete tu dokumentáciu vojenských dejín Slovenska - 1.svetová vojna vo Východných Karpatoch, medzivojnové obdobie a obdobie 2.svetovej vojny s akcentom na priebeh Karpatsko-duklianskej operácie, partizánske hnutie a oslobodzovanie územia Slovenska.

zdroj: www.muzeum.sk

Ponuky v okolí