Najnižšie položené miesto Slovenska

Najnižšie položené miesto na Slovensku je označené žulovým obeliskom s označenou nadmorskou výškou - 94,3 m n. m. Oblasť okolo obelisku je veľmi vhodná na nenáročný výlet. Vedie tadiaľto poľná cesta popri mŕtvom ramene Bodrogu.

Zdroj: teraz.sk

Ponuky v okolí