S nami budete spokojní

Vaša spokojnosť je pre nás na prvom mieste.
Denne na nej pracuje viac než 100 ľudí zo ZľavaDňa. Tu je našich 5 zásad.

Pracujeme s preverenými partnermi

Všetkých partnerov preverujeme vo viacstupňovom procese, ktorý zahŕňa aj osobnú návštevu nášho konzultanta. Okrem toho sa na ZľavaDňa dostanú len partneri s hodnotením vyšším ako 6. Priemerné hodnotenie partnerov na ZľavaDňa je 8,8 z 10, spomedzi viac než 76 000 hodnotení.

Uvádzame reálne hodnotenia zákazníkov

Na ZľavaDňa nájdete iba reálne hodnotenia zákazníkov, pričom uverejňujeme aj tie negatívne, pokiaľ nie sú v rozpore s Kódexom hodnotenia.

Produkty sami testujeme

Vždy si overujeme kvalitu produktov cez testovacie vzorky, ktoré sami odskúšame.

Podnety vybavujeme do 24 hodín

Priemerný čas vyriešenia podnetu je 6 hodín. Cez noc a víkendy však nepracujeme :)

V prípade nedodania služby, či tovaru, poskytneme kompenzáciu v plnej výške

V prípade nespokojnosti s tovarom alebo službou je potrebné reklamovať vzniknutý problém priamo u poskytovateľa, ktorý je za dodanie zodpovedný. V prípade, že vám reklamáciu neuzná, je dôležité mať o tejto neuznanej reklamácii nejaký doklad (spísaná reklamácia s podpisom poskytovateľa, mailová komunikácia). V prípade, ak je reklamácia relevantná, pokryjeme vzniknutú škodu z našich nákladov formou vrátenia kreditov v plnej výške.