Prales Stužica

Túto národná prírodnú rezerváciu, pôvodný karpatský prales, nájdete na rozhraní Slovenska, Poľska a Ukrajiny v Bukovských vrchoch - v národnom parku Poloniny. nachádza sa tu komplex prírodných bukových a jedľovo-bukových porastov pralesovitého charakteru vo všetkých štádiách jeho vývoja.

zdroj:www.forestportal.sk

Ponuky v okolí