Korňanský ropný prameň

V malej kysuckej obci Korňa nájdete raritu - jediný malý povrchový výver ropy v strednej Európe. Jedná sa o prirodzený povrchový výver ropy s občasnými výronmi samozapaľujúceho sa metánu. V roku 1984 bol vyhlásený za prírodnú pamiatku.

Zdroj: extraslovensko.sk

Ďalšie tipy v okolí:

Ponuky v okolí