Banské Múzeum Kremnica

Múzeum sa nachádza v banskej štôlni Andrej pri Kremnici. Návštevníci majú možnosť spoznať exponáty zo 17. až 20. storočia a históriu ťažby v tomto regióne. Prehliadka sa absolvuje v hĺbke asi 60 metrov pod povrchom, s čelovkami a sprievodcom.

zdroj: www.muzeum.sk

Ponuky v okolí