Výpravná kniha Slovenský štát 1939 – 1945 s CD alebo kniha Štefánik vo fotografii

Extra Publishing, s. r. o., Slovensko

Sledujte prevádzku a upozorníme Vás na novú ponuku

Táto ponuka sa už minula, ale našli sme pre vás ideálnu náhradu:

Výpravná kniha Slovenský štát 1939 – 1945 s CD alebo kniha Štefánik vo fotografii

Extra Publishing, s. r. o., Slovensko Extra Publishing, s. r. o., Slovensko (mapa)

Ukončené od 3,99 €

od 3,99 €

Bežná cena: 9,90 - 74,90 €

Poznanie je ten najvzácnejší dar zo všetkých. Nájsť kľúč k jeho získaniu je preto na nezaplatenie. Vydajte sa na fascinujúcu cestu druhovojnovým Slovenskom, prečítajte si telegramy medzi Hitlerom a Tisom, priblížte si život obyvateľov vďaka rozkladacej mape Bratislavy alebo spoznajte osobnosť Milana Rastislava Štefánika cez viac ako sto oficiálnych i súkromných fotografií.

Zatiaľ bez hodnotení

Zatiaľ bez hodnotení

Garantujeme kvalitu!

Táto ponuka je u nás nová, zatiaľ teda nemá žiadne hodnotenia. Prácou len s preverenými partnermi vám ale garantujeme kvalitu. Na ZľavaDňa je momentálne vyše 616 653 hodnotení, ich priemer je 8,9 z 10.

Prečo si vybrať túto ponuku

Dve rôzne knižky, dve fascinujúce cesty históriou Dve rôzne knižky, dve fascinujúce cesty históriou

55 vložených artefaktov (kniha Slovenský štát) 55 vložených artefaktov (kniha Slovenský štát)

Zvukový odraz doby na CD (kniha Slovenský štát) Zvukový odraz doby na CD (kniha Slovenský štát)

104 oficiálnych aj súkromných fotografií (kniha Štefánik) 104 oficiálnych aj súkromných fotografií (kniha Štefánik)

Ponuka je ukončená.

Viac informácií

Poznanie je ten najvzácnejší dar zo všetkých. Nájsť kľúč k jeho získaniu je preto na nezaplatenie. Vydajte sa na fascinujúcu cestu druhovojnovým Slovenskom, prečítajte si telegramy medzi Hitlerom a Tisom, priblížte si život obyvateľov vďaka rozkladacej mape Bratislavy alebo spoznajte osobnosť Milana Rastislava Štefánika cez viac ako sto oficiálnych i súkromných fotografií.

Obsah CD ku knihe Slovenský štát 1939 – 1945:

 • Hej, Slováci! – inštrumentálna 00:55
 • Andrej Hlinka – Stretnutia s Vavrom Šrobárom 01:17
 • Andrej Hlinka – Rybolov na Váhu 01:32
 • 21. augusta 1938 – Pohreb Andreja Hlinku 02:05
 • 2. novembra 1938 – Viedenská arbitráž 01:51
 • 10. marca 1939 – „Homolov puč“ 01:22
 • Zvuk z demonštrácie 00:10
 • Ferdinand Ďurčanský – Utečenec hovorí z Viedne 02:16
 • Karol Sidor – Koniec mimoriadnych opatrení 02:06
 • Vznik Slovenského štátu – Zvolanie Snemu Slovenskej krajiny 01:36
 • 13. marca 1939 – Hitler prijal Tisa 01:28
 •  Viedenský vysielač 00:24
 • 14. marca 1939 – Slovenský štát vyhlásený 00:40
 • Hej, Slováci! – spievaná 00:28
 • Alexander Mach – Oznámenie o vzniku Slovenského štátu 02:29
 • Jozef Tiso – Rozhlasový prejav k národu 02:43
 • Ekonomika – Zabavovanie predmetov utečencom 01:07
 • Ekonomika – Kurz RM : Ks 00:35
 • 26. októbra 1939 – Voľba prezidenta Slovenskej republiky 00:48
 • Vojna – Týždeň brannosti 01:16
 • Ján Ambruš – Dezertér 02:13
 • 1941–1945 – Vojna so ZSSR 00:39
 • Armáda – Prísaha slovenskej armády 00:44
 • Kultúra a propaganda – Antiboľševizmus 00:21
 • Keď ťa vlasť zavolá 01:11
 • Zvučka rádia Bratislava 00:07
 • Ťaženie proti ZSSR – Postup slovenskej armády Ukrajinou 00:38
 • Zahraničná politika – Slovenská vláda rokuje s Hitlerom 01:17
 • Hlinkova garda – Adolf Hitler gardistom 02:49
 • Rež a rúbaj do krve 01:15
 • Holokaust – Protižidovský prejav 01:03
 • Šport – 25 rokov ŠK Bratislava 01:01
 • Zahraničný odboj – Vysielanie exilovej vlády 00:49
 • František Krištof Veselý – Nálada, to nie je náhoda 02:58
 • Domáci odboj – Partizáni na Slovensku 01:49
 • Zvučka Slobodného slovenského vysielača 00:10
 • 30. augusta 1944 – Vyhlásenie Slovenského národného povstania 00:32
 • SNP – Prehlásení v zastúpení generála Viesta 01:47
 • SNP – Výzva Ústredného národného výboru 00:41
 • Augustín Malár – Kamaráti! 02:19
 • 9. októbra 1944 – Vstup Červenej armády na územie Slovenska 01:49
 • 30. októbra 1944 – Obsadenie Banskej Bystrice 02:41
 • Vladimír Clementis – Oslobodenie sa blíži 02:01
 • Tido J. Gašpar – Novoročný prejav 01:56
 • Alexander Mach – Zbrane do rúk! 01:35
 • Jozef Tiso – Z exilu v Kremsmünsteri 02:21
 • Zvuk streľby 00:09
 • Nad Tatrou sa blýska 00:28

 

Zoznam vložených artefaktov:

 • Zákon o vzniku samostatného Slovenského štátu 14. 3. 1939
 • Noviny Slovák a Slovenská pravda z marca 1939
 • Farebná pohľadnica s portrétom Jozefa Tisa
 • Veľký uličný plán hlavného mesta Bratislavy s reklamou na Slovenskú sporiteľňu
 • Cestovný pas občana Slovenskej republiky
 • Slovenské štátovky a bankovky v hodnotách 5, 10, 20, 50, 100, 500 a 1 000 Ks
 • Doklady poistenka a účtenka
 • Oznámenie o včlenení českých poisťovacích organizácií
 • List pápeža Pia XII. prezidentovi J. Tisovi
 • Strojopis Tisovho telegramu Adolfovi Hitlerovi po začiatku nemeckej invázie do ZSSR (1941)
 • Telegram s odpoveďou A. Hitlera J. Tisovi (1941)
 • Týždenný program Slovenského národného divadla z leta 1941
 • Školské vysvedčenie
 • Nástenný kalendár pre rok 1945
 • Plagát vyzývajúci k vstupu do Hlinkovej slovenskej ľudovej strany
 • Členská legitimácia HSĽS
 • Časopis Nová mládež
 • Plagát na vytvorenie jednotného protižidovského bloku
 • Potvrdenie „Nie je Žid“
 • Pozvánka na I. ples Hlinkovej gardy v Piešťanoch r. 1939
 • Prehľad rovnošaty, hodností a odznakov Hlinkovej gardy
 • Plagát „Nerozlučné je naše priateľstvo!“ – medzi príslušníkmi SA a HG
 • Protiboľševický rozkladací plagát
 • Oslavné pohľadnice „Národ sebe“
 • Kartotečný list o vojenskej službe príslušníka nemeckej menšiny
 • Pokyny pre obyvateľstvo pri náletoch
 • Výzva k zákopovým prácam
 • Vyhláška k odvodu brancov do slovenskej armády
 • Dopisnica poľnej pošty z východného frontu
 • Letákový časopis Hlas frontu
 • Dekrét k medaile Za hrdinstvo
 • Prepúšťací list z armády
 • Priepustky pre dezertérov zo slovenskej armády na východnom fronte
 • Odbojové letáky vrátane Kto je piata sviňa?
 • Mobilizačná vyhláška zo SNP
 • Povstalecký časopis Útok
 • Legitimácia čs. partizána
 • Preukaz príslušníka povstaleckej armády
 • Priepustka pre povstalcov
 • Vojenský preukaz príslušníka 1. čs. divízie v Taliansku
 • Kapitulácia slovenskej vlády z 8. mája 1945
 • Telegram Združenia slovenských katolíkov, ktorí žiadajú omilostenie pre J. Tisa
 • Rezolúcia účastníkov protinacistického odboja proti omilosteniu J. Tisa
 • Mapa Slovenskej republiky v nemeckej verzii (1941) – všitá do vnútra knihy

Kontakt

Extra Publishing, s. r. o.

Extra Publishing, s. r. o.

Bubeníčkova 9
61500 Brno
Česko
+420 545 211 880

akce@epublishing.cz
www.epublishing.cz
Zobraziť partnerskú stránku

Mohlo by sa vám páčiť

ZľavaDňa využíva súbory cookies, ktoré nám pomáhajú zlepšovať vašu používateľskú skúsenosť a pre marketingové účely. Viac informácií nájdete tu. Rozumiem