Fusakle z plechovky – také jedinečné, že si ich budete aj sami závidieť

Fusakle, Slovensko

Sledujte prevádzku a upozorníme Vás na novú ponuku

Táto ponuka sa už minula, ale našli sme pre vás ideálnu náhradu:

10

Vynikajúce hodnotenie
(8 hodnotení)

Fusakle z plechovky – také jedinečné, že si ich budete aj sami závidieť

LokalitaFusakle, Slovensko (mapa)

Platnosť Platnosť kupónu je od 29.11.2016 do 15.1.2017 podľa dostupnosti.

Sú farebné, sú trendy, sú pohodlné, sú vysoko návykové a hlavne sú naše – slovenské! A pravý Fusaklonosič (majiteľ Fusaklí) je taký istý. Ukážte svetu svoju jedinečnosť, radosť, hrdosť a nekonvenčnosť. Proste si užívajte život. S Fusaklami...

Nohy nás nosia celý život, zaslúžia si starostlivosť

92 % bavlna pre pohodlný a príjemný pocit po celý deň
6 % polyamid stavebný “kameň” ponožky, ktorý drží tvar a formu ponožky aj po niekoľkých noseniach
2 % elastán tak akurát sťahuje ponožku, aby neodstávala a prirodzene priliehala k nohe

Buď iný a zároveň stále sám sebou

Nechceme patriť k davu. Chceme sa odlíšiť. Chceme ukázať našu individualitu, kto sme, čo si myslíme a cítime. Sme predsa všetci jedineční. Tak prečo to skrývať!?

Nohy sú sexi

Dávajú im ten správny tvar a farby. Fusakle sú zúžené, aby lepšie kopírovali krivky. Jemne sú zvýšené, aby nezradili aj v kratších nohaviciach. Aj nohy o človeku veľa povedia, preto im treba dopriať farby a vzory. Stačí detail a viete dať druhým najavo, čo cítite a aký ste.

Vyrobené na Slovensku

Lebo sú naše, sú poctivé, sú veselé aj vážne, sú kvalitné, sú do koča aj do voza. Jednoducho slovenské dizajnové ponožky #ziadnanuda

Kto nosí Fusakle?

Fusakle sú určené ľuďom, ktorí majú radi život, radi sa bavia, majú otvo­renú myseľ, nene­chá­vajú sa zvä­zo­vať kon­ven­ciami, radi obja­vujú, radi vyjad­rujú svoj názor, náladu… Sú to tak muži, ako aj ženy, mana­žéri alebo reme­sel­níci. V pro­fe­sii alebo v pohlaví roz­diel nie je. Je však roz­diel v pohľade na život.

Ako vznikli Fusakle

Na začiatku to bola len myšlienka, ktorá časom dozrela a s kusom odvahy sa začala realizovať. Nebolo to jednoduché a častokrát neprišla ani podpora z najbližšieho okolia, no keď človek verí a ide krok za krokom, zrazu začne vidieť pokrok, a to mu dodá silu a nádej. Treba len vydržať. Toto je ten ich príbeh...

Veľa ces­tovali a vždy si radi nosili nejaký suve­nír na pamiatku. Často to boli práve nejaké zau­jí­mavé ponožky, lebo je to malé, milé, využi­teľné, iné a dostupné. A keďže na Slo­ven­sku bola dote­raz obme­dzená ponuka, tak im napadlo nad­via­zať na zašlú slávu slo­ven­ského tex­til­ného prie­myslu a vytvo­riť domácu značku, ktorá by bola roz­poz­na­teľná, kon­ku­ren­cie­schopná a hlavne pre našinca zau­jí­mavá.

Odkedy sa začali zaobe­rať touto myš­lien­kou, až do uve­de­nia značky na trh ube­hol presne rok. Naj­hor­šie bolo nájsť výrobcu, ktorý bol ochotný s skú­siť niečo nové. Až po čase natra­fili na výrobcu so skú­se­nos­ťami a vôľou vybo­čiť zo zabe­hnu­tého fun­go­va­nia.

Na začiatku mali vymys­le­ných 20 vzo­rov. Keď dostali prvé vzorky a uká­zali ich aj kama­rá­tom, najprv bolo dlho ticho, potom neis­tota a nako­niec odho­vá­ra­nie. Boli hrozné – vzory boli ama­tér­ske, farebné kom­bi­ná­cie nepre­mys­lené a tvar tiež nebol to pravé ore­chové. Nene­chali sa odra­diť a začali pra­co­vať na novom tvare. Záro­veň začali pra­co­vať na nových vzo­roch a na druhý pokus to už bolo reál­nej­šie. Nako­niec sa im poda­rilo do 15. 9. 2015 pri­pra­viť asi 80 % kolek­cie a spus­tiť pre­daj na Dob­rom trhu na Panen­skej. Ľudia si s úsmevom začali spomínať na fusakle z minulosti a farebné kombinácie a vzory všetkých rozveselili.

 

Čo sa nám na tejto ponuke najviac páči

 • Po otvorení chráňte pred svojím psom a chamtivcami
  Po otvorení chráňte pred svojím psom a chamtivcami
 • Vyrobené slovenskými rukami so 100 % cool faktorom
  Vyrobené slovenskými rukami so 100 % cool faktorom
 • Ponožky z plechovky nemá len tak hocikto
  Ponožky z plechovky nemá len tak hocikto
 • Vianoce bez Fusaklí sú ako hrnček bez uška
  Vianoce bez Fusaklí sú ako hrnček bez uška
 • Prídu vám kuriérom alebo Sl. poštou
  Prídu vám kuriérom alebo Sl. poštou

Ukončené
9,90 €

Hodnotenie zákazníkov ZľavaDňa

10

Vynikajúce hodnotenie

8 hodnotení

8 zákazníkov odporúča

10

Vesele vzory! Kvalitne ponožky.

Martina, 24. augusta 2020

Hodnotil ponuku Veselé členkáče Fusakle (členkové ponožky) -...


10

Stylove vzory!

Martina, 19. augusta 2020

Hodnotil ponuku Veselé členkáče Fusakle (členkové ponožky) -...

Kontakt

Fusakle

Fusakle

Muchovo námestie 8
851 01 Bratislava
+421 911 809 722

info@fusakle.sk
http://www.fusakle.sk

Zobraziť partnerskú stránku

Mohlo by sa vám páčiť