Tunel Kornela Stodolu

Tunel patrí do tzv. Telgártskej slučky. Tá bola postavená za účelom prekonať traťou výškový rozdiel na malom území. Šírka slučky je 400 metrov a vzdialenosť portálov tunela je len 83 metrov.

Zdroj: zeleznicne.info

Ďalšie tipy v okolí:

Ponuky v okolí