Rodný dom Ľ. Štúra a Alexandra Dubčeka

V obci Uhrovec sa nachádza dom, v ktorom sa narodili dvaja velikáni slovenských dejin - Ľudovít Štúr a Alexander Dubček. Tento pamiatkovo chránený dom pochádzajúci z 18. storočia je dnes v správe Trenčianskeho múzea, ktoré tu zriadilo expozíciu venovanú dielu a odkazu Štúra aj Dubčeka.

zdroj: www.vypadni.sk

Ponuky v okolí