Parná zubačka

Zubačka (ozubnicová železnica) je špeciálny druh železnice, ktorá sa využíva najmä v strmších stúpaniach. Dnes je na území Slovenska už len niekoľko zachovaných ozubnicových železníc. Tá na trase Pohronská Polhora - Tisovec vznikla v roku 1896 pre potreby rozvíjajúceho sa hutníckeho priemyslu. Od roku 2008 je železnica kultúrnou pamiatkou. Dnes sa môžete na tejto trati previesť historickou súpravou ťahanou parným rušňom. Táto atrakcia je jedinečná v rámci celej Európy.

zubacka.sk

Ponuky v okolí