Námestie sv. Trojice

Námestie sa sformovalo v 16. storočí a dnes tvorí jadro mesta Banská Štiavnica. Ohraničujú ho honosné domy šľachty a bohatých mešťanov. Dominantou námestia je morový stĺp zo začiatku 18. storočia. Na začiatku námestia nájdete rodný dom známej Maríny z diela Andreja Sládkoviča.

Zdroj: vypadni.sk

Ponuky v okolí