Kostol sv. Heleny

V Trnave sa nachádza aj tento gotický kostol zo 14. storočia, ktorý bol v 17. storočí barokovo upravený. V stredoveku slúžil ako špitálsky kostolík. Ústredná socha sv. Heleny pochádza z roku 1400. V južnej kaplnke kostola nájdete najstarší a zároveň jediný tabuľový oltár v Trnave.

Zdroj: vitajtevtrnave.sk

Ponuky v okolí