Kostol sv. Jakuba mladšieho

Kostol Sv. Jakuba mladšieho nájdete v meste Powrožnik. Postavený bol v roku 1600. Je to najstarší kostol v poľských Karpatoch. Kvôli povodniam bol v prvej polovici 19. storočia prenesený z pôvodného miesta na to súčasné.

Obrázok: wikimedia.org

Ponuky v okolí