Renesančný kaštieľ v Galante

Tento kaštieľ z prelomu 16. a 17. storočia patril uhorskému šľachtickému rodu Esterházyovcov. V súčasnosti slúži najmä na výstavnú činnosť, v jeho priestoroch si môžete pozrieť aj niektoré unikáty zo zbierok vlastivedného múzea v Galante.

zdroj: www.krajzazitkov.sk

Ponuky v okolí