Belianska jaskyňa

Najväčšia a jediná sprístupnená vysokohorská kvapľová jaskyňa v Tatranskom národnom parku.

zdroj: www.spisskabela.sk

Ponuky v okolí