Reklamačný formulár

Chcete

Reklamácia neobdržania kupónu

Reklamácia obsahu kupónu

Odstúpiť od kúpy kupónu

Odstúpiť od kúpy kupónu bez uvedenia dôvodu možno do 14 dní odo dňa doručenia kupónu, pokiaľ kupón nebol použitý alebo rezervovaný.

Výmena Kupónu za Kredit

Ďalším spôsobom je možnosť vymeniť kupón za kredit bez uvedenia dôvodu do 15 dní odo dňa doručenia kupónu, pokiaľ kupón nebol použitý alebo rezervovaný. Klient tak môže urobiť automaticky cez formulár na výmenu kupónu za kredit po prihlásení sa do zákazníckeho konta . V takomto prípade sa vám uhradená suma za kupón pripíše formou kreditu do vášho konta. Kredit potom môžete využiť počas 1 roku od jeho pripísania na nákup ľubovoľných ponúk.