9,0

Vynikajúce hodnotenie
(195 hodnotení)

Antigénové COVID−19 testy (1 balenie 25 ks)

LokalitaMaxmobile plus s.r.o., Slovensko (mapa)

Platnosť Platnosť kupónu je od dnes do 31.5.2021 podľa dostupnosti.

Rýchly test na detekciu antigénu Covid-19 je laterálny imunotest určený na kvalitatívnu detekciu antigénu nukleokapsidového proteínu z priamych nosových výterov alebo zo vzoriek odobratých výterov z nosohltana u jedincov podozrivých z nákazy koronavírusy Covid-19 počas prvých siedmich dní od nástupu príznakov.

Princíp testu

Rýchly test antigénu COVID-19 je imunochromatografický membránový test, ktorý používa vysoko citlivé protilátky na detekciu nukleokapsidového proteínu SARS-CoV-2 zo vzoriek z nosa alebo zo vzoriek z nosohltana. Protilátky špecifické pre SARS-CoV-2 sú zachytávané na testovacej oblasti membrány a kombinované s ďalšími činidlami / podložka pre vytvorenie testovacieho prúžku. Počas testovania reaguje vzorka s anti-COVID-19 protilátkami konjugovanými s farebnými časticami a vopred aplikovanými na podložku testu. Zmes potom migruje hore na membránu chromatograficky kapilárnym pôsobením a reaguje s činidlami v oblasti testovacej linky. Preto ak vzorka obsahuje antigén COVID-19, v testovacej línii sa objaví farebná čiara. Ak vzorka neobsahuje Antigén COVID-19, v oblastiach testovacích línií sa neobjaví žiadna farebná čiara, čo naznačuje negatívny výsledok Ako kontrola správnosti prevedenia by sa v oblasti kontrolnej línie mala vždy objaviť modro sfarbená čiara a modrá farba by sa mala zmeniť na červenú počas testovania, ak bol pridaný správny objem vzorky a došlo k nasiaknutiu membrány.

Skladovanie a stabilita

Nepoužité testovacie kazety skladujte neotvorené pri 4 °C - 30 °C. Ak sú skladované pri 4 °C - 8 °C, zaistite, aby boli testovacie kazety privedené pred otvorením na izbovú teplotu. Testovacia kazeta je stabilná do dátumu exspirácie vytlačenom na neporušenom obale. Chráňte sadu pred mrazom a nevystavujte ju teplote nad 30 °C.

Nepoužívajte po dátume exspirácie.

Varovanie a opatrenia

Nemiešajte komponenty z rôznych šarží súpravy. Zabráňte krížovej kontaminácii vzoriek použitím novej zbernej skúmavky na vzorky pre každý získaný vzorku. Nejedzte, nepite a nefajčite v mieste, kde sa manipuluje so vzorkami alebo súpravami. So všetkými vzorkami zaobchádzajte, ako by obsahovali infekčné agens. Dodržujte zavedené preventívne opatrenia proti mikrobiologickému nebezpečenstvu počas testovania a dodržujte štandardné postupy pre správnu likvidáciu vzoriek. Noste ochranný odev, ako sú laboratórne plášte, jednorazové rukavice a ochranné okuliare počas testovania vzoriek. Vlhkosť a teplota môžu nepriaznivo ovplyvniť výsledky. Extrakčné pufer obsahuje soľný roztok, ak sa roztok dostane do kontaktu s pokožkou alebo očami, prepláchnite je veľkým množstvom vody. Použitý testovací materiál zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

Odber vzorkov

1. Testovanie súpravou COVID-19 (metóda koloidného zlata) možno vykonať pomocou odberu vzoriek z výteru nosa.
2. Testovanie by sa malo uskutočniť bezprostredne po odbere vzoriek.
3. Pred testovaním priveďte vzorky na izbovú teplotu.
4. Ak majú byť vzorky odoslané, mali by byť zabalené v súlade s miestnymi predpismi pre prepravu etiologických látok.

Prevedenie testu

Pred testovaním nechajte testovaciu kazetu, vzorku a pufer pre extrakciu antigénu na dosiahnutie rovnováhy na izbovú teplotu (15-30 °C).
1. Vyberte testovací kazetu z uzavretého fóliového vrecka a použite ju čo najskôr. Najlepšie výsledky sa dosiahnu, ak je test vykonaný do jednej hodiny.
2. Umiestnite testovacie zariadenia na čistý a rovný povrch.

Postup testu

1. Požiadajte pacienta, aby odstránil sekréty na povrchu prednej nosnej dutiny, aby bola hlava mierne naklonená a jemne a pomaly zasuňte tyčinku s tampónom nosový dutinou do nosohltana. Keď narazíte na odpor, dosiahli ste zadného nosohltanu, zostaňte niekoľko sekúnd k vstrebávaniu sekrétov a jemným točením vytiahnite tampón.
2. Umiestnite skúmavku na extrakciu antigénu na pracovný stôl. Umiestnite fľaštičku s pufrom pre extrakciu antigénu zvisle dolu, stlačte fľaštičku, aby pufer odkvapkával voľne do extrakčnej skúmavky, bez toho aby ste sa dotkli okraja skúmavky, a pridajte 6 kvapiek (asi 200 ul) do extrakčnej trubice.
3. Vložte Tampónová vzorku do extrakčnej skúmavky s vopred pridaným s pufrom na extrakciu antigénu a približne 10-krát otáčajte tyčinkou s tampónom. Pritlačte hlavu tampónu k stene skúmavky, aby sa uvoľnil antigén vo tampónu, a potom ho nechajte asi minútu stáť.
4. Vyťahujte tyčinku a pritom stlačte špičku tampónu, aby z tampónu vytieklo čo najviac tekutiny. Použité tampóny zlikvidujte v súlade s metódami likvidácie biologického odpadu.
5. Nainštalujte odkvapávač na extrakčnej hadičku a pevne ju uzavrite a nechajte asi 1 minútu stáť.
6. Otvorte sáčok z hliníkovej fólie a vyberte testovaciu kartu, pridajte 3 kvapky (približne 100 ul) do otvoru pre vzorku na testovacej karte (alebo pridajte 100 ul pomocou pipety) a spustite časovač.
7. Počkajte, až sa objaví farebná čiara (T). Výsledok by mal byť prečítaný za 15 minút. Výsledok neinterpretujte po 20 minútach.

Interpretácia výsledkov

NEGATÍVNE: V oblasti kontrolnej línie (C) sa objaví modrá linka, ktorá sa zmení na červenú a žiadna farebná linka sa neobjaví v oblastiach testovacích línií (T) naznačuje, že vo vzorke nebol detekovaný žiadny antigén COVID-19 (SARS-CoV-2 ). Výsledok je negatívny.

POZITÍVNE: Ak je okrem prítomnosti línia C, ktorá sa sfarbí na červenú, vyvinutá aj línia T, test indikuje prítomnosť antigénu COVID-19 (SARS-CoV-2) vo vzorke. Výsledok je pozitívny COVID-19.

NEPLATNÝ: Kontrolná riadok C nedokáže zmeniť farbu z modrej na červenú. Najpravdepodobnejším dôvodom zlyhania kontrolné linky je nedostatočný objem vzorky alebo nesprávne postupy. Skontrolujte postup a zopakujte test s novou testovací kazetou. Ak problém pretrváva, okamžite prestaňte testovaciu súpravu používať a kontaktujte miestneho distribútora.

Čo sa nám na tejto ponuke najviac páči

 • Súprava pe rýchle testovanie
  Súprava pe rýchle testovanie
 • Do 15 minút
  Do 15 minút
 • Testovanie prebieha výterom z nosohltanu
  Testovanie prebieha výterom z nosohltanu
 • Jednoduché použitie a obsluha
  Jednoduché použitie a obsluha
 • Test nenahrádza laboratórne testy
  Test nenahrádza laboratórne testy

199,00 €

Bežná cena: 249,00 €

Vernostné body Nákupom získate
minimálne 199 bodov

Vyberte si z nasledujúcich možností

Vernostné body Nákupom získate
minimálne 199 bodov


Hodnotenie zákazníkov ZľavaDňa

9,0

Vynikajúce hodnotenie

195 hodnotení

95 zákazníkov odporúča

10

Top

Monika, 13. mája 2021

Hodnotil ponuku 1x respirátor FFP2 - farebný


10

Bol som spokojný s veľkosťou respiratorov, aj so sýtosťou farieb 👍...aj dodacia lehota bola v pohode

Alžbeta, 23. apríla 2021

Hodnotil ponuku 1x respirátor FFP2 - farebný

Kontakt

Maxmobile plus s.r.o.

Obchodná 55
81106 Bratislava
+421918 393 243

Zobraziť partnerskú stránku

Zákazníci, ktorí si kúpili túto ponuku, si kúpili tiež